Copyright 2021 - Custom text here

Horyzontalne przewierty sterowane (HDD) pozwalają na bezwykopowe wykonywanie instalacji pod wszelkiego rodzaju przeszkodami terenowymi (drogami, autostradami, ciekami wodnymi oraz innymi przeszkodami).

Jest to jedna z najlepszych  metod technologii bezwykopowej, instalowania rur na potrzeby wykonywania instalacji podziemnych. Tego typu przewierty są najbardziej ekologiczną technologią bezwykopowa, która w niewielkim stopniu ingeruje w środowisko naturalne.


Dodatkowymi atutami przewiertów sterowanych jest:

- krótszy czas realizacji inwestycji

- brak utrudnień w ruchu komunikacyjnym

- brak konieczności przeprowadzenia kosztownej odbudowy nawierzchni


WYKONUJEMY PRZEWIERTY POD:

- torami

- drogami

- autostradami

- ciekami wodnymi 

- oraz innymi przeszkodami

 

OFERUJEMY WYKONAWSTWO PRZEWIERTÓW POD INWESTYCJE:

- telekomunikacyjne 

- wodociągowe

- kanalizacyjne

- gazowe 

- energetyczne